Trang Liên hệ

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn được cập nhật tin tức, mẹo, cập nhật ứng dụng và thông tin liên quan khác liên quan đến iOS, mới nhất thông qua trang web này. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào khi dùng ứng dụng hay dịch vụ trên thiết bị của mình.

about appavlley icon

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua những cách sau:

  • Bình luận trên Bài viết – chúng tôi luôn xem bình luận mỗi ngày và trả lời mọi câu hỏi.
  • Facebook – theo dõi chúng tôi trên Facebook để đảm bảo nhận ngay tin mới nhất trên newsfeed.
  • Dùng Đơn Liên hệ – Hãy gửi cho chúng tôi các mẹo, câu hỏi của bạn và bất kỳ thông tin liên quan nào khác bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới

Lưu ý: Trang web này không đủ số lượng nhân viên để vấn đáp trực tiếp. Vui lòng tận dụng các tùy chọn trên trước khi liên hệ với nhóm hỗ trợ bằng biểu mẫu bên dưới.